Belang van het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zullen inzicht geven in hoe we adolescenten kunnen helpen om sociale informatie zo goed mogelijk te gebruiken. Uiteindelijk dragen de resultaten er aan bij dat de leerlingen in de toekomst beter in staat zullen zijn om onafhankelijk – maar toch met hulp van anderen – keuzes te maken.

Onze resultaten zullen bijdragen aan meer inzicht in hun eigen gedrag, en hoe dit wordt beïnvloed door anderen. Dit is van groot belang gezien er momenteel door sociale media veel meer sociale informatie beschikbaar is dan ooit te voren. We weten dat jongeren elkaar kunnen aanzetten tot risicovol gedrag. Dit heeft zelfs recent geleid tot het overlijden  van enkele jongeren door deelname aan internet challenges . Ook blijkt dat 23% van de jongeren in Nederland tussen 12 en 17 jaar ooit gerookt heeft, ondanks het verbod hierop en de gezondheidsproblemen die hiermee gepaard gaan (Landelijke Jeugdmonitor, 2016). Daarnaast is criminaliteit gerelateerd aan leeftijd: onder jongeren is er een piek te zien van aantal verdachten op 15- en 16-jarige leeftijd voor vrouwen, en op 18-jarige leeftijd voor mannen (Landelijke Jeugdmonitor, 2016). Omdat dit soort risicovolle gedragingen grote gevolgen met zich mee kan brengen, willen we de sociale beïnvloeding die bijdraagt aan de totstandkoming van dit gedrag onderzoeken.

Sociale beïnvloeding, kan echter ook tot positieve gevolgen leiden. Naast risicogedrag, zijn wij ook geïnteresseerd in hoe sociale beïnvloeding kan bijdragen aan het stimuleren van prosociaal gedrag  binnen de klas.

Wij zouden graag de resultaten van ons onderzoek terugkoppelen aan al onze deelnemers, zodat deze sociale leerprocessen ook werkelijk inzichtelijk worden gemaakt voor de doelgroep, en niet alleen voor wetenschappers.  Ook delen wij graag de inzichten met de ouders en school middels een lezing.