Hoe gaan we dit onderzoeken?

Om sociale invloed tijdens de jonge ontwikkeling beter te begrijpen, hebben we een onderzoek opgestart waarin we het sociaal leer- en beslisgedrag van leerlingen volgen tijdens de middelbare school.

Project 1. Het schoolonderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee sessies, waarin de scholieren klassikaal een aantal computeropdrachten en vragenlijsten invullen. Deze computeropdrachten zijn ontwikkeld om meer inzicht te geven in het beslisgedrag van jongeren. Ieder leerling zal hiervoor een onderzoekstablet gebruiken.
Middels de vragenlijst zullen wij de onderlinge relaties tussen jongeren binnen één klas onderzoeken, om zo het sociaal netwerk van de jongere in kaart te brengen. Deze bestaan uit vragen naar met wie hij/zij omgaat, en wie hij/zij als vrienden beschouwd. Ook wordt een stukje haarsample afgenomen om een aantal hormoongehaltes te bepalen (mits hiervoor toestemming is gegeven).

Project 2. Het fMRI onderzoek ( mogelijke vervolgonderzoek)

Om te onderzoeken hoe de neurocognitieve ontwikkeling een rol speelt bij hoe sociale informatie jongeren beïnvloedt, zullen wij een MRI-scanner gebruiken om de hersenen in kaart te brengen. Een MRI-scanner is een moderne en veilige techniek om de hersenactiviteit en -anatomie te meten.

De fMRI studie is nog niet van start gegaan. Een deel van de jongeren die mee hebben gedaan aan het schoolonderzoek zullen hier aan mee gaan doen; alleen zij die het leuk vinden en veilig in de scanner kunnen. Jongeren binnen de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar kunnen meedoen.


Heeft u vragen over het project? Neem dan contact met ons op via lab@socialsmart.eu