Ouders en leerlingen

Wie kan er meedoen met het onderzoek?
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit leerlingen van alle onderwijsniveaus van het voortgezet onderwijs, met een leeftijd tussen de 12 en 17 jaar. Alle geïnteresseerde klassen kunnen deelnemen aan het onderzoek. Het is echter wel van belang dat het merendeel van de leerlingen binnen één klas mee willen doen. 

Wanneer en hoe vaak wordt het onderzoek afgenomen?
Het onderzoek bestaat uit twee á drie testsessies, met een tussenperiode van enkele weken. Elke testsessie duurt ongeveer 45 minuten en zal tijdens een les uur ingepland worden, met voorkeur een mentoruur. De testsessies worden in overleg met de school ingepland. 

Is er een financiële vergoeding? 
Ja. In welke vorm wordt nog overlegd met de scholen.
Naast de financiële vergoeding zijn er meer voordelen voor de school, de leerlingen en de ouders, zie: voordelen voor de school en belang van het onderzoek.

Voor meer informatie over het onderzoek zelf: zie project.

Is de privacy van het kind gewaarborgd?
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit onderzoek is goedgekeurd door de facultaire Commissie Ethiek van de Universiteit Amsterdam. Het behandelen, verwerken, opslaan en vernietigen van de data zal plaatsvinden overeenkomstig de gestelde ethische richtlijnen van de universiteit (beoordeeld door de Data management team) en de European Research Council. Op deze manier zijn de veiligheid, rechten, welzijn en privacy van uw kind met betrekking tot het onderzoek gewaarborgd.

Meer uitleg over de ethische richtlijnen omtrent dataverzameling en opslag, zie: privacy en ethiek.