Wie zijn wij?

Het SOCIAL SMART project is een project van het Connected Minds Lab. Op deze pagina kun je kennismaken met alle personen die betrokken zijn bij het project. Sommige werknemers ontmoet je op school, zoals de promovendi en labmanager.

Contactpersoon voor scholen en ouders

Susan van den Boogaard

BSc MSc – Labmanager

Susan heeft haar bachelor psychobiologie gedaan aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na haar bachelor is ze bij de UvA begonnen aan de onderzoeksmaster Hersenwetenschappen en de master Medische Antropologie en Sociologie. Tijdens deze studies is Susan geïnteresseerd geworden in hoe veranderingen in het brein zorgen voor veranderingen in het gedrag. Daarnaast werkt ze bij het Connected Minds Lab als lab manager, waar ze assisteert bij het doen van onderzoek en het regelen van het lab.

Esra de Groot

BSc – Labmanager

Esra heeft de bachelor psychobiologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna is ze bij de UvA begonnen aan de master informatiekunde. Esra is geïnteresseerd in hoe het gedrag van mensen verschilt van individu tot individu en wat de achterliggende factoren van deze verschillen zijn. Daarnaast vindt ze het leuk om complexe vraagstukken op te lossen met behulp van data. Tijdens haar master werkt ze bij het Connected Minds Lab als lab manager, waar ze assisteert bij het doen van onderzoek en het regelen van het lab.


Het onderzoeksteam

Wouter van den Bos

BSc MSc PhD – Hoofdonderzoeker en Projectleider

Wouter heeft een brede achtergrond in filosofie, neurowetenschappen en ontwikkelingspsychologie en hij onderzoekt de relatie tussen de ontwikkelende hersenen en gedragsveranderingen. In 2011 behaalde Wouter zijn PhD in ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Leiden, waar hij onderzoek deed naar de ontwikkeling van het sociale brein. Nu is hij universitair hoofddocent aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam, Director van het Connected Minds lab, en adjunct-onderzoeker aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn. Meer informatie over zijn onderzoek en zijn publicaties kan je hier vinden. 

Lucas Molleman

BSc MSc PhD – postdoc

Lucas onderzoekt hoe mensen van anderen leren: wanneer worden mensen beïnvloed door anderen, en hoe gebruiken mensen informatie uit hun sociale omgeving om hun gedrag aan te passen? Om deze vragen te beantwoorden gebruikt hij inzichten uit de biologie, gedragseconomie en psychologie. Na zijn promotie in de biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2014 werkte hij op het Centre for Decision Research and Experimental Economics in Nottingham (VK). Vanaf 2016 was hij verbonden aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn (DL) om in 2018 op de Universiteit van Amsterdam in het Connected Minds Lab te werken.

Scarlett Slagter

BSc MSc – Promovendus

Scarlett behaalde haar bachelor in psychobiologie en haar onderzoeksmaster in ontwikkelingspsychologie en psychologische methodeleer aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is geïnteresseerd in de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van de mens. Als onderzoeker hoopt zij risicofactoren voor een abnormale ontwikkeling te identificeren en daarmee bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van jongeren. In februari 2019 is Scarlett begonnen aan haar promotieonderzoek bij Wouter van den Bos op het SOCIAL SMART project.

Ana Pinho

BSc MSc – Promovendus

Ana is een promovendus aan het Connected Minds Lab. Ze gaat onderzoeken hoe jongeren informatie zoeken en selecteren in een sociaal netwerk; en hoe veranderingen in hersenstructuur en -functie het selecteren van informatie en het maken van keuzes beïnvloeden. In 2017 rondde Ana de master Child Development & Education (Kinderontwikkeling en -educatie) af aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij ze specialiseerde in ontwikkelingspsychopathologie. Tijdens haar master bestudeerde ze twee verschillende onderwerpen: emotieverwerking van kinderen (tijdens eye-tracking); en het effect van de persoonlijkheid van een kind op de ouders en op criminaliteit (d.m.v. een meta-analyse). Nadat ze haar master heeft afgerond, heeft ze gewerkt als data-analist.

Andrea Gradassi

BA MSc – Promovendus

Andrea heeft een achtergrond in filosofie en hersenwetenschappen. Hij heeft zijn bachelor aan de Universiteit van Roma Tre afgerond en heeft vervolgens zijn master aan de Humbolt Universiteit in Berlijn gevolgd. Als onderzoeker heeft hij interesse in het maken van keuzes en in sociaal leren. Andrea zal bestuderen hoe mensen informatie verzamelen en hoe mensen deze informatie gebruiken. Binnen het SOCIAL SMART project gaat hij onderzoeken hoe dit proces van informatie verzamelen en gebruiken tot stand komt en verandert gedurende de ontwikkeling van jongeren.


Stagiaires

Juliët Leeuwenkamp

Onderzoeksstudent Bachelorthesis

Juliët is nu bezig met haar derde jaar van de bachelor Psychobiologie aan de Uva. Dit betekent dat ze nu met haar thesis begint. Tijdens de bachelor kwam ze erachter dat ze de psychologie kant ook erg interessant vond, vooral het sociale brein. Voor haar thesis gaat ze onderzoek doen naar de invloeden van sociale media op het brein van jongvolwassenen.

Marlou Roelen

Onderzoeksstudent Bachelorthesis

Marlou studeert psychobiologie aan de UvA. Tijdens haar studie is ze erachter gekomen dat ze de psychologiekant leuker vindt dan de biologiekant en daarom verder wil gaan in de psychologie. Ze is vooral geïnteresseerd in sociale invloed en gaat tijdens haar stage bij het connected minds lab haar bachelorscriptie schrijven over de correlatie tussen behavorial inhibition en sociale invloed.

Sanne Rozendal

Onderzoeksstudent Bachelorthesis

Sanne is een derdejaars psychologie studente aan de UvA. Ze werkt aan dit project voor haar scriptie, met ‘sociaal leren in adolescenten’ als hoofdonderwerp. De ontwikkeling van adolescenten vind ze heel interessant en ze is daarom ook erg enthousiast om meer over dit onderwerp te leren!

 

Maaike Walthaus

Onderzoeksstudent Bachelorthesis

Maaike is geboren en getogen in Amsterdam en woont daar nu op zichzelf. Ze studeert psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en doet nu de specialisatie klinische ontwikkelingspsychologie. Ze heeft deze specialisatie gekozen omdat ze later graag kinderen met ADHD en andere gedragsstoornissen wilt helpen, omdat ze hier zelf ook veel last van heeft gehad en weet hoe moeilijk het kan zijn. Verder is ze erg geïnteresseerd in sociale psychologie (vandaar haar keuze voor dit onderzoek) en houdt ze van koken en kruiswoordpuzzels!

Demi van der Helm

Onderzoeksstudent Masterthesis

Na het afronden van haar bachelor Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, studeert Demi momenteel de master Gezondheidspsychologie met als specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie. Momenteel schrijft ze haar master thesis over ouderlijke normen en risicogedrag in adolescenten, onderdeel van het onderzoeksproject van Wouter van den Bos en Ana Pinho over Social Learning in Adolescence.