Medewerking loont!

Er zijn verschillende voordelen voor de school, leerlingen en de ouders om deel te nemen aan het project. Om de school en de jongeren te bedanken voor deelname ontvangt de school een financiële vergoeding per deelnemende leerling. Deze vergoeding mag naar eigen inzicht worden besteed aan een activiteit voor de deelnemende klassen. Daarnaast maken de leerlingen ook kans op een prijs.

Naast een financiële beloning geven wij graag een lezing aan de leerkrachten en/of ouders van deelnemende leerlingen, over de hersenontwikkeling en de cognitieve & sociale ontwikkeling van adolescenten. Een andere optie is dat we een voorlichting over sociale media gebruik onder jongeren geven. Bij interesse, komen wij graag terug naar de klas voor een workshop. Voor deze workshop zijn verschillende thema’s mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld de leerlingen leren hoe je onderzoek doet en hoe het brein ons gedrag beïnvloedt. Ook kunnen we de workshop gebruiken om resultaten van ons onderzoek terug te koppelen naar de leerlingen. Verder is er ook de ruimte om leerlingen te helpen bij hun (profiel)werkstuk.

Verzoeken vanuit de school, de ouders of leerlingen zijn van harte welkom!