Hoe worden jongeren beïnvloed in het maken van keuzes?

Dit onderzoekt het SocialSmart team.

Wie wij zijn

Wie zijn wij?

SocialSmart is een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Amsterdam die onderzoekt hoe jongeren beïnvloed worden in het maken van belangrijke en minder belangrijke keuzes. Voor veel van onze dagelijkse keuzes vertrouwen we op de inbreng van anderen. Bij moeilijke keuzes vragen wij bijvoorbeeld vaak advies aan onze naasten.

Onze keuzes kunnen ook beïnvloed worden door anderen zonder dat wij dit door hebben. Zo vind je bijvoorbeeld ineens een bepaalde kledingstijl mooi die de mensen om je heen ook dragen. De invloed van anderen kan een goede uitwerking hebben op ons gedrag. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je meer gaat studeren wanneer je vrienden ook allemaal hard aan het leren zijn voor een toets. Maar soms kan die invloed ook minder goed zijn. Bijvoorbeeld wanneer je gaat roken omdat je vrienden dat ook doen. Er zijn aanwijzingen dat de adolescentie een belangrijke periode is om te leren hoe, en wanneer, wij het best van anderen kunnen leren. Ook zijn er aanwijzingen dat gedurende deze periode de invloed van leeftijdsgenoten sterker wordt.

Om te onderzoeken hoe jongeren keuzes maken, met behulp van anderen, zijn wij opzoek naar jongeren tussen de 12 en 25 jaar die (regelmatig) mee willen doen aan verschillende online onderzoeken. De onderzoeken zullen bestaan uit vragenlijsten en online spellen.

Wat krijgen de jongeren terug voor hun deelname?

 • De jongeren dragen bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek.

 • De jongeren verdienen geld voor elk onderzoek waar ze aan deelnemen (5 euro per uur).

 • De jongeren ontvangen onderzoeksresultaten van elke onderzoek waar ze aan deelnemen.

Hoe werkt het?

 • De aanmelding verloopt via het inschrijfformulier (alleen de jongere zelf kan zich aanmelden).

 • Vervolgens zal één van de onderzoekers contact opnemen met de jongere.
  Is de leeftijd onder de 16 jaar? Dan nemen wij ook contact op met de ouder(s)/voogd voor toestemming.

 • De jongere krijgt automatisch een mail, wanneer hij/zij mee kan doen aan één van de onderzoeken.

 • Voorafgaand aan elk onderzoek wordt de jongere gevraagd of hij/zij wil deelnemen. Bij jongeren onder de 16 jaar ontvangen de ouder(s)/voogd een informatiebrief voor elk onderzoek en wordt hun toestemming voor elk onderzoek opnieuw gevraagd.

  Na het afronden van het onderzoek zal de jongere zijn/haar beloning ontvangen.

  Is de leeftijd onder de 16 jaar? Dan zullen wij contact met opnemen met de ouder(s)/voogd met het verzoek de bankgegevens van de jongere te delen. Deze gegevens worden alleen voor de uitbetaling van de beloning gebruikt.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

 • Uiteraard worden de gegevens van de jongeren anoniem opgeslagen en zal, buiten de onderzoeksgroep om, niemand toegang hebben tot de gegevens van de jongeren. Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze privacy pagina.

Deze website is deel van een project dat een beurs heeft ontvangen van de European Research Council (ERC) onder het European Union’s Horizon 2020 onderzoek -en ontwikkelingsprogramma.