Privacy

Privacy

We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt om hoe er wordt omgegaan met de gegevens van uw kind of uw leerlingen. Daarom willen we u met deze pagina verzekeren dat wij netjes en zorgvuldig omgaan met gevoelige data van de jongeren.

Privacy van uw kind/leerlingen is gewaarborgd

Persoonsgegevens van de jongeren blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden. De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden, inclusief verdere data-analyse, door uitsluitend het onderzoeksteam. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Na publicatie blijven de geanonimiseerde gegevens in een databestand (dat is vaak een vereiste bij publicatie). Indien bewaring niet meer noodzakelijk is zullen de gegevens van de jongeren worden vernietigd. Het onderzoek is positief beoordeeld door de ethische commissie van de Faculteit, die de veiligheid en privacy van de deelnemers toetst.

Geanonimiseerde onderzoeksgegevens delen

Alleen volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers en kunnen publiek toegankelijk worden gemaakt. Alle anonieme onderzoeksgegevens die in de huidige studie worden verzameld, kunnen gebruikt worden in ander, toekomstig onderzoek. De geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen vrij toegankelijk worden gedeeld op het internet via een openbare database. Het is belangrijk om te weten dat alle gedeelde onderzoeksgegevens ten alle tijden geen persoonlijke gegevens bevatten (zoals een naam, adres en geboortedatum), waardoor niemand kan afleiden van wie de onderzoeksgegevens afkomstig zijn.

Meer informatie? Zie onze privacy verklaring.