Wanneer je jonger bent dan 16 jaar hebben wij, naast jouw toestemming, ook toestemming nog van jouw ouders. Hiervoor zullen wij een mail sturen naar één van jouw ouders of voogden met een digitaal toestemmingsformulier. Pas nadat ze toestemming hebben gegeven voor jouw inschrijving via de website, kan je benaderd worden voor mogelijk onderzoek. Hierna hebben we wel, naast jouw toestemming, ook toestemming nodig van jouw ouders voor elke deelname aan een onderzoek.